Pont Neuf

Mascarons du Pont Neuf

Faces adorning Pont Neuf, the oldest bridge in Paris - "They represent deities, the seasons, the elements, ages, tempraments and their attributes." - fr.wikipedia.org/wiki/Mascaron

08) Saint Yeux Bleus
830
%_tempFileName08)%20Saint%20Yeux%20Bleus%

Ric Speed